Αντιμετώπιση Παρασίτων στη Φαρμακευτική Βιομηχανία

5
Αντιμετώπιση Παρασίτων στη Φαρμακευτική Βιομηχανία

Η φαρμακοβιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό ανθρώπινη υγεία, επομένως υπόκεινται σε αυστηρή διακυβέρνηση και κανονισμούς. Η παρουσία παρασίτων σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές απώλειες. Εκτός από τις περιοχές παραγωγής, τα παράσιτα μπορεί να μολύνουν τις πρώτες ύλες, τους χώρους αποθήκευσης, τα εργαστήρια, τους χώρους συσκευασίας και τα τελικά προϊόντα.

Η παρουσία παρασίτων σε μια φαρμακευτική εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για την εταιρεία, όπως:

 • Ζημιά στην επωνυμία και τη φήμη
 • Απώλεια εμπιστοσύνης από τους πελάτες
 • Οικονομική ζημία για κατεστραμμένα προϊόντα και ανακλήσεις παρτίδων
 • Απώλεια εσόδων λόγω παύσης παραγωγής
 • Αξιώσεις για αποζημίωση από πελάτες και καταναλωτές
 • Νομική δράση από ρυθμιστικούς φορείς και αρχές δημόσιας υγείας

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-1“));

Κοινά Παράσιτα στη Φαρμακευτική Βιομηχανία

Τα παράσιτα που μπορεί να υπάρχουν και να προκαλούν απειλές σε μια φαρμακευτική εγκατάσταση περιλαμβάνουν κατσαρίδες, μύγες, τρωκτικά και παράσιτα αποθηκευμένων προϊόντων.

 • Οι κατσαρίδες και οι μύγες είναι μηχανικοί φορείς για διάφορες ασθένειες. Τα περιττώματά τους και άλλα απορρίμματα απέκκρισης μπορεί να μολύνουν και να λερώσουν την εγκατάσταση. Άλλοι πιθανοί μολυσματικοί παράγοντες περιλαμβάνουν μέρη του σώματος, δέρματα και θήκες αυγών.
 • Οι αρουραίοι και τα ποντίκια ενέχουν επίσης κινδύνους για το κτίριο, μολύνουν τον εξοπλισμό καθώς και τα προϊόντα. Η συμπεριφορά ροκανίσματος τους προκαλεί κινδύνους πυρκαγιάς καθώς μασούν μέσα από τη μόνωση του σύρματος, εκθέτοντας το εσωτερικό σύρμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.
 • Τα αποθηκευμένα παράσιτα των προϊόντων (σκαθάρια, λυχνάρια, σκώροι και ακάρεα) εξαρτώνται από πρώτες ύλες και βότανα για τρόφιμα σε φαρμακευτικές εγκαταστάσεις. Η προσβολή από παράσιτα του αποθηκευμένου προϊόντος μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί και μπορεί να μολύνουν το προϊόν εάν εισέλθουν στη διαδικασία παραγωγής.

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-2“));

Σύγχρονο Πρόγραμμα Διαχείρισης Παρασίτων

Η διαχείριση παρασίτων σήμερα δεν είναι πλέον μια προσέγγιση που ταιριάζει σε όλους. έχει γίνει ένα μοναδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο για να ταιριάζει στις εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιείται. Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι ένας από τους πιο ευάλωτους τομείς που βασίζονται σε εταιρείες διαχείρισης παρασίτων για την προστασία και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων τους. Διαφέρει από κάποιους άλλους τομείς, που ασχολούνται κυρίως με την ύπαρξη κουνουπιοτροφίας. Το πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων που χρησιμοποιείται στις φαρμακευτικές εγκαταστάσεις είναι γνωστό ως IPM (Integrated Pest Management).

Ένα IPM είναι προσαρμοσμένο σε διαφορετικούς τύπους εγκαταστάσεων και αναγκών, καθώς δεν υπάρχει ασημένια σφαίρα για τον έλεγχο των παρασίτων. Το πρόγραμμα IPM στοχεύει να αντιμετωπίσει τη ρίζα ενός προβλήματος παρασίτων και να χρησιμοποιήσει εργαλεία διαχείρισης παρασίτων σε πρακτικά σχέδια. Ένας πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης παρασίτων θα πρέπει να διεξάγει μια επιτόπια έρευνα και να προσφέρει ένα κατάλληλο σχέδιο για μια φαρμακευτική εγκατάσταση.

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-3“));

Επιθεωρητής παρασίτων

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-4“));

Παραδοσιακή Διαχείριση Παρασίτων VS Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων για τη Φαρμακευτική Βιομηχανία

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η παραδοσιακή διαχείριση παρασίτων είναι συχνά αντιδραστική παρά προληπτική. Σε ένα παραδοσιακό πρόγραμμα διαχείρισης παρασίτων, η δράση αναλαμβάνεται μόνο όταν τα παράσιτα εντοπίζονται, ενώ σε ένα πρόγραμμα IPM, η παρακολούθηση παίζει αναπόσπαστο ρόλο. Μέσω της παρακολούθησης, οι δραστηριότητες των παρασίτων και η τάση τους μπορούν να ανιχνευθούν, ώστε να μπορούν να ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την πρόληψη των προσβολών από παράσιτα.

Πολλά παραδοσιακά προγράμματα διαχείρισης παρασίτων βασίζονται σε τακτικές θεραπείες για τον έλεγχο του πληθυσμού των παρασίτων. Ωστόσο, σε ένα πρόγραμμα IPM, η παρακολούθηση είναι πιο σημαντική και οι θεραπείες θα πραγματοποιούνται μόνο όταν ο πληθυσμός των παρασίτων υπερβεί το όριο. Έτσι αποφεύγεται η περιττή χρήση φυτοφαρμάκων, αποτρέποντας έτσι τη μόλυνση.

Η αναγνώριση παρασίτων είναι ένα ουσιαστικό μέρος του IPM. Σας επιτρέπει να στοχεύσετε το σωστό είδος γνωρίζοντας τη βιολογία, τη συμπεριφορά, τον κύκλο ζωής και τις διατροφικές του συνήθειες. Γνωρίζοντας ποια παράσιτα αντιμετωπίζετε, μπορείτε να γνωρίζετε τις πιθανές ζημιές που μπορούν να προκαλέσουν και να καθορίσετε τις κατάλληλες μεθόδους ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν. Η αναγνώριση παρασίτων επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό της πηγής της προσβολής, είτε έχει εισαχθεί από την αλυσίδα εφοδιασμού είτε προκαλείται από δομικό ελάττωμα.

Ενώ ο κύριος στόχος ενός παραδοσιακού προγράμματος διαχείρισης παρασίτων μπορεί να είναι η θανάτωση των παρασίτων και η μείωση του αριθμού τους, ένα πρόγραμμα IPM προσπαθεί να τα αποτρέψει από το να δημιουργήσουν προσβολές. Τα παράσιτα μπορεί να εισέλθουν σε μια φαρμακευτική εγκατάσταση μέσω ενός σωλήνα που έχει διαρροή, που εισάγεται από εισερχόμενες αποστολές ή άλλες πηγές που μπορεί να παραβλεφθούν. Ένα πρόγραμμα IPM στοχεύει στον εντοπισμό αυτών των αιτιών και στην επίλυση του προβλήματος, αποτρέποντας μελλοντικές προσβολές.

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-5“));

Τρόποι Πρόληψης Παρασίτων σε Φαρμακευτικές Εγκαταστάσεις

Εκτός από τη διαχείριση παρασίτων, οι φαρμακευτικές εγκαταστάσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις άλλες πτυχές:

 • Αποκλεισμός

Κρατώντας τις πόρτες, τα παντζούρια και τα παράθυρα κλειστά για να κρατήσετε έξω τις μύγες και τα πουλιά. Δομικά ελαττώματα όπως ρωγμές και διαρροές θα πρέπει να διορθώνονται για την αποφυγή τρωκτικών και κατσαρίδων. Η προστασία από τα παράσιτα στο κτίριο γεμίζοντας κενά και τρύπες αποτρέπει την είσοδο των παρασίτων.

 • Εξασκηθείτε στην καλή καθαριότητα

Τροφή, νερό και στέγη είναι οι βασικές ανάγκες των παρασίτων. Οι στρατηγικές τοποθετήσεις κάδων απορριμμάτων και η καλή υγιεινή βοηθούν στην απομάκρυνση των παρασίτων.

 • Εφαρμόστε τις σωστές μεθόδους αποθήκευσης

Αποφύγετε τη χρήση χαρτονιού για την αποθήκευση αντικειμένων, καθώς είναι ιδανικοί τόποι αποθήκευσης κατσαρίδων. Η σωστή διάταξη των εμπορευμάτων βοηθά στην πρόληψη των μολύνσεων από τρωκτικά.

 • Χρησιμοποιήστε εργαλεία παρακολούθησης όπως σταθμούς και παγίδες

Η πρόοδος της τεχνολογίας επιτρέπει την παρακολούθηση 24/7 μέσω αισθητήρων και παγίδων συνδεδεμένων στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει τη λήψη άμεσων ενεργειών μόλις εντοπιστεί μια δραστηριότητα.

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-6“));

έρευνα παρασίτων στη Σιγκαπούρη

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-7“));

Επιλέγοντας τον σωστό προμηθευτή διαχείρισης παρασίτων

Όταν επιλέγετε έναν πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης παρασίτων για μια φαρμακευτική εγκατάσταση, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε περισσότερα κριτήρια εκτός από την επιλογή μιας αξιόπιστης εταιρείας. Με 27 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία διαχείρισης παρασίτων, η Killem υποστηρίζεται από έμπειρους επαγγελματίες διαχείρισης παρασίτων. Ωστόσο, είμαστε πάντα έτοιμοι να αγκαλιάσουμε νέες καινοτομίες για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προγραμμάτων διαχείρισης παρασίτων.

Το τμήμα διασφάλισης ποιότητας παρέχει τεχνική υποστήριξη εσωτερικά και για τους πελάτες μας, διατηρώντας παράλληλα τις υπηρεσίες μας υπό έλεγχο. Είμαστε υπερήφανοι που διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας δεν ανησυχούν όταν πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται με παράσιτα και κανένας από τους πελάτες μας δεν απέτυχε ποτέ σε ελέγχους που διενεργήθηκαν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-8“));

Συχνές Ερωτήσεις

Καταπολέμηση παρασίτων στη φαρμακοβιομηχανία σημαίνει δημιουργία μέτρων που ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο παρασίτων να πλησιάσουν τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, συσκευασίας και άλλους.

Η παρουσία παρασίτων σε μια φαρμακευτική εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες για την εταιρεία. Επιπλέον, όλες οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε αυστηρή διακυβέρνηση και κανονισμούς.

Τα κοινά παράσιτα στη φαρμακοβιομηχανία περιλαμβάνουν κατσαρίδες, μύγες, αρουραίους, ποντίκια και παράσιτα αποθηκευμένων προϊόντων (σκαθάρια, μύγες, σκώρους και ακάρεα).

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-9“));

UNCODE.initRow(document.getElementById(„row-unique-10“));

The post Διαχείριση Παρασίτων στη Φαρμακευτική Βιομηχανία εμφανίστηκε πρώτα στο Killem Pest.

Schreibe einen Kommentar