Η αναθεώρηση του καταλόγου της Νότιας Αφρικής με τα απειλούμενα χερσαία οικοσυστήματα

0
Η αναθεώρηση του καταλόγου της Νότιας Αφρικής με τα απειλούμενα χερσαία οικοσυστήματα

Η Υπουργός Δασών, Αλιείας και Περιβάλλοντος, κα Barbara Creecy, δημοσίευσε τον Αναθεωρημένο Εθνικό Κατάλογο Απειλούμενων Χερσαίων Οικοσυστημάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 47526 (Ειδοποίηση Αρ. 2747) όσον αφορά τον Νόμο για την Εθνική Περιβαλλοντική Διαχείριση: Βιοποικιλότητα (NEMBA, Act No. 10 του 2004).

Λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν και τα πλήρη αποτελέσματα μπορούν να προβληθούν στην ακόλουθη διαδικτυακή πύλη: http://ecosystemstatus.sanbi.org.za

Ο κατάλογος, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2011, έχει αναθεωρηθεί ουσιαστικά από τον Δρ Andrew Skowno του SANBI και την κυρία Maphale Monyeki μετά από χρόνια έρευνας. Ενσωματώνει τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες για την έκταση και την κατάσταση του χερσαίου οικοσυστήματος, τις πιέσεις και τους παράγοντες αλλαγής. Η αναθεωρημένη λίστα (γνωστή ως Κόκκινη Λίστα Χερσαίων Οικοσυστημάτων 2021) βασίζεται σε εκτιμήσεις που ακολούθησαν Διεθνής Ένωση για Διατήρηση της Φύσης (IUCN) Κόκκινη λίστα οικοσυστημάτων Framework (έκδοση 1.1) και καλύπτει και τους 456 τύπους χερσαίων οικοσυστημάτων που περιγράφονται στη Νότια Αφρική (Mucina και Rutherford 2006; με ενημερώσεις περιγράφεται στο Dayaram et al., 2019).

Συνολικά 120 από τους 456 τύπους χερσαίων οικοσυστημάτων που αξιολογήθηκαν κατηγοριοποιούνται ως απειλούμενοι. Μαζί αυτοί οι απειλούμενοι τύποι οικοσυστημάτων αποτελούν περίπου το 10% του εναπομείναντος φυσικού οικοτόπου της χώρας. Από τους 120 απειλούμενους τύπους χερσαίων οικοσυστημάτων, οι 55 είναι Κρίσιμα Κινδυνεύοντες, οι 51 Κινδυνεύουν και οι 14 έχουν βρεθεί ότι είναι Ευάλωτοι.

Αυτός ο νέος κατάλογος έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επαγγελματίες της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς συνδέεται με την ειδοποίηση καταλόγου 3 που δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του νόμου για την εθνική περιβαλλοντική διαχείριση, 1998 (NEMA, νόμος αριθ. 107 του 1998). Ορισμένες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στη ειδοποίηση καταχώρισης 3 απαιτούν περιβαλλοντική άδεια όταν εκτελούνται σε ένα απειλούμενο οικοσύστημα όπως προσδιορίζεται στη λίστα. Οι χωροταξικοί σχεδιαστές σε επαρχιακό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο χρησιμοποιούν επίσης τη λίστα για να προσδιορίσουν περιοχές που αποτελούν προτεραιότητα για διατήρηση ή περιοχές όπου η ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με ελάχιστες επιπτώσεις σε απειλούμενους τύπους οικοσυστημάτων. Η Νότια Αφρική αναφέρει την κατάσταση των απειλούμενων οικοσυστημάτων στο Εθνική Αξιολόγηση Βιοποικιλότητας, και για διεθνείς συνθήκες όπως η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση Εφημερίδας.

Εικόνα: Geoff Spiby

Schreibe einen Kommentar